"Gâh olur gurbet vatan. Gâhî vatan gurbetlenir." Bir bakmışız ki vatanımız bize gurbet olmuş, bir bakmışız gurbetler bize vatan olmuş. Bununla beraber bugün maalesef bir harcı âlem şeklinde yerleşmiş bulunan vatan tanımlaması Fransız İhtilâlinin bir mahsulüdür. Bize âşina değildir ve bizi anlayamaz! Vatan, bağrında yârin kokusunun olduğu topraklardır. Vatan aslında gönüldaşların, haldaşların yaşadığı her yerdir. Vatan tabirinin daha çokça şerhedilmesine ihtiyaç vardır. Rabbim nasip eylesin hakşinâslara..."

Mehmet Dartar