Ayrılık hasretlik Kâr etti Câna!Ayrılık Hasreti Kâr etti Câna,
Seher Yeli Sevdiğimden Bir Haber.
Selamım Tebliğ Et Kutbi Cihana,
Seher Yeli Sultanımdan Bir Haber.
...