Kazancı BEDİH - Gazel Fuzuli


öyle ser-mestem ki idrâk etmezem dünyâ nedür
men kimem sâkî olan kimdür mey û sahbâ nedür

gerçi cânândan dil-i şeydâ içün kâm isterem
sorsa cânân bilmezem kâm-ı dil-i şeydâ nedür

vasldan çün aşık-ı müstâğni eyler bir visal
aşıka maşukdan her dem bu istiğnâ nedür

hikmet-i dünyâ vü mâfiha bilen arif degül
arif oldur bilmeye dünyâ vü mâfiha nedür

ah u feryâdun fuzûlî incidübdür âlemi
ger belâ-yı ışk ile hoşnûd isen gavga nedür.


(-öyle sarhos olmusum ki, anlayamıyorum dünya nedir? ben kimim, saki olan kimdir, kadeh nedir?
-gerçi mecnuna dönen kalbim için sevgiliden bir lutuf istiyorum; ama sorsa sevgili mecnun gönlümün arzusunu, bilmem onun da ne olduğunu.
-madem kavuşmaktır aşığı vuslata doyuran, aşığın sevgiliye her daim gösterdiği bu nazlanma nedir?
-dünya ve içindekilerin hikmetini bilmek değil bilgelik, bilge odur ki bilmesin dünyayı da dünyadakileri de.
-ey fuzûli, ahin, feryadın herkesi üzmekte. aşk belasından hoşnutsan eğer, bu kavga (haykırış) nedir?)

Abdürehim HEYİT - Karşılaşınca


Seher vakti gördüm gözümün sultanını;
Dedim: Sultan mısın? O dedi: Yok, yok.
Gözleri ateş yeri, kolları kınalı;
Dedim: Çolpan mısın? O dedi: Yok, yok.

Dedim: İsmin nedir? Dedi: Ayhan'dır.
Dedim: Yurdun nere? Dedi: Turfan'dır.
Dedim: Başındaki? Dedi: Hicrandır.
Dedim: Hayran mısın? O dedi: Yok, yok.

Dedim: Aya benzer, dedi: Yüzüm mü?
Dedim: Yıldız gibi, dedi: Gözüm mü?
Dedim: Alev saçar, dedi: Sözüm mü?
Dedim: Volkan mısın? O dedi: Yok, yok.

Dedim: Çatık nedir? Dedi: Kaşımdır.
Dedim: Siyah dalga nedir? Dedi: Saçımdır.
Dedim: On beş nedir? Dedi: Yaşımdır.
Dedim: Canan mısın? O dedi: Yok, yok.

Dedim: Deniz nedir? Dedi: Kalbimdir.
Dedim: Rana nedir? Dedi: Dudağımdır.
Dedim: Şeker nedir? Dedi: Dilimdir.
Dedim: Bir tatsam? O dedi: Yok, yok.

Dedim: Zincir vardır, dedi: Boynumda.
Dedim: Ölüm vardır, dedi: Yolumda.
Dedim: Bilezik? Dedi: Kolumda.
Dedim: Korkar mısın? O dedi: Yok, yok.

Dedim: Neden korkmazsın? Dedi: Tanrı'm vardır.
Dedim: Daha başka? Dedi: Halkım vardır.
Dedim: Daha yok mu? Dedi: Ruhum vardır.
Dedim: Şükran duyar mısın? O dedi: Yok, yok.

Dedim: İstek nedir? Dedi: Gülümdür.
Dedim: Savaş var? Dedi: Yolumdur.
Dedim: Ötkür nedir? Dedi: Kulumdur.
Dedim: Satar mısın? O dedi: Yok, yok.
"Abdürehim HEYİT"

Haluk Levent - Beni Biraz Anlasana


...
Gel etme nazlı güneş,
Sensin gönlüme eş.
Beni biraz anlasana.

Ölürüm aşkına yar,
Ölürüm diyar diyar,
Beni biraz anlasana.
...

Bana Bir Masal Anlat Baba


...
Bana bir masal anlat baba
İçinde tüm sevdiklerim
İçinde İstanbul olsun

Yolumuz Uğradı Mah-i Güzele


Yolumuz uğradı mah-i güzele
Güzel için güzel bakmak güzeldir
Güzelin buyruğu emri üzere
Güzel ile yola gitmek güzeldir

Hal böyle böyle halim arzeyle var yare söyle
Beni Mecnun ettin sen oldun Leyla
Mecnun Leylasını bulmaz mı dostum