Sanma şâhım herkesi sen, sadıkâne yâr olur!
Herkesi sen dost mu sandın; belki ol ağyâr olur. 
Sadıkâne belki ol, âlem de serdâr olur! 
Yâr olur, ağyâr olur, serdâr olur, dildâr olur!

"Yavuz Sultan Selim Han "