Bülbülü dinle ki gelesin coşa. 
Karganın namesi gider mi hoşa. 
Meyvesiz ağacı sallama boşa. 
Ne yaprağını dök ne dalı incit. 
Bekle dost kapısını sadık dost isen. 
Gönüller tamir et ehli dil isen. 
Sevda sahrasında Mecnun değilsen Ne Leyla'yı çağır ne çölü incit. Rızaya razı ol hakka kailsen. Ara bul mürşidi müşkülde isen. 

......Hakikat şehrine yolcu değilsen Ne yolcuyu eğle ne yolu incit...
Mecnun değilsen ne Leyla'yı çağır ne çölü inci